Politika in cilji

 

P O L I T I K A  in CILJI

(Kakovost, ravnaje z okoljem)   

 

ZDRAVI TEMELJI DRUŽBE IN ZADOVOLJSTVO LASTNIKA

Poslujemo pregledno. Odprte obveznosti poravnamo v dogovorjenem roku.

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Strateška partnerstva sklepamo s poslovnimi partnerji, ki so  zanesljivi in imajo enak dolgoročni poslovni interes za sodelovanje.

FAIR-PLAY

Kar se na  sestankih  s strankami  dogovorimo to tudi spoštujemo in o tem vodimo zapise.

Težave in probleme, s katerimi se tekoče srečujemo, rešujemo v sodelovanju  in na podlagi argumentov.

CELOVITO OBVLADOVANJE INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA   

 Kakovost pomeni odlično upravljanje vseh funkcij, procesov in družbe kot celote. 

Naš sistem vodenja poslovanja je skladen z zahtevami ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015   in  je opisan v Poslovniku sistema vodenja , po katerem se ravnamo pri svojem delu.  

ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV

Kakovostne in terminske zahteve odjemalcev uresničimo v dogovorjenem roku. 

S ključnimi odjemalci razvijamo dolgoročne partnerske odnose.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Kvalificirani, strokovni  in predani sodelavci so naše največje bogastvo.

 

SKRB ZA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Vsak delavec je v prvi vrsti odgovoren za svojo lastno varnost in zdravje pri delu.

Spoštujemo veljavno zakonodajo in druge zahteve , ter v skladu s programom zaposlene sodelavce teoretično in praktično usposabljamo za varno delo in varstvo pred požarom.

URESNIČEVANJE POLITIKE KAKOVOSTI in OKOLJA

 

Uresničevanje politike , ki je dostopna javnosti, je odgovornost vsakega pri svojem delu in zaveza vseh zaposlenih v  podjetju. Cilji kakovosti in ravnanja z okoljem  so naš imperativ in jih skrbno načrtujemo in merimo. V primeru pomembnih odstopanj sprejemamo ustrezne programe in korektiven ukrepe  .Naš strateški cilj je biti prepoznaven in zaupanja vreden poslovni partner. 

 

Vodstvo se osebno zavezuje in pričakuje od zaposlenih uresničevanje te politike  v okviru odgovornosti in nalog ter moralnih načel.

 

V      Limbušu,   februar 2020                                                                                                                                                                                    Direktor podjetja

                                                                                                                                                                                                                                     Daniel Cajnkar

Izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2016. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki
gumites, d.o.o., Limbuška cesta 2, SI-2341 Limbuš
t: +386 (0)2 620 92 72 (pisarna), e: info@gumites.com